Fabrika za reciklažu smeštena je u naselju Sirig, nedaleko od Novog Sada, i prostire se na 54.500m², sa specijalnim otvorenim boksevima za skladištenje i manipulaciju otpadnim gumama na 3600m², kao i proizvodnim objektima na površini od 3200m² opremljenim najsavremenijim linijama za reciklažu.

Gumeni granulat se dobija mehaničkim procesom ustinjavanja pneumatika u više faza. Čelična žica i platno koji ulaze u sastav pneumatika, takođe, tokom procesa bivaju usitnjeni i odvojeni kako međusobno tako i od primarnog produkta (gumenog granulata). Razdvajanje komponenti se vrši dejstvom magneta i dejstvom vazdušne struje. Tokom rada se ne koriste nikakva hemijska sredstva niti proizvode emisije štetnih gasova. Jedini energent koji se koristi za proces proizvodnje jeste električna energija.

Super Chopper SC2109T za preradu damper guma, kapaciteta 12 tona otpada po satu, povećava produktivnost u proizvodnji za cca 30%, instaliran prvi put u ovom delu Evrope.. Još jedna posebnost u odnosu na druge slične fabrike u Evropi, je instalacija i rad linije za dodatno prečišćavanje čelične žice ( koja ulazi u sastav pneumatika), koja omogućuva da izdvojena čelična žica bude značajno veće vrednosti odnosno čistoće (oko 98% umesto uobičajenih 70-80%). 

RECIKLAŽA OTPADNIH GUMA

Postupak je 100% ekološki, tj. nema štetnog uticaja na životnu sredinu. U postupku ovakve reciklaže ne stvara se nikakva dalja otpadna supstanca, sve je upotrebljivo, a izuzetno je važno da nema nikakvih propratnih zagađenja životne sredine- u vazduh, vodu ili zemlju. Upravo reciklažom kroz gumeni granulat koji ulazi u ponovni ciklus upotrebe, čuvaju se prirodni resursi. Rešavanje problema nagomilanih otpadnih guma je ekološka, energetska i ekonomska neophodnost.

GRANULATI

SAOBRAĆAJ

Dodatak asfaltima u izradi puteva- uz prednost: smanjenje puta kočenja i buke, duži upotrebni vek kolovoza uz povećanu otpornost na pojavu pukotina i kolotraga; galanterija za putnu industriju (parking i stubići za signalizaciju, ivičnjaci, pružni prelaz, saobraćajne barijere); automobilski delovi (kočnice, delovi za unutrašnjosti, volan, pregrade)

SPORT,REKREACIJA, ODMOR

Podloge za sportske terene (tenis, atletika, sportski tereni na otvorenom, u dvorani), kao punioc za terene od veštačke trave); dečija igrališta, popločavanje šetališta, bašta, prostora oko bazena,…

GRAĐEVINARSTVO

Obloge za izolaciju krovova, zvyčne barijere u građevinarstvu, vodootporne membrane, porozna bitumenska veziva, gumene cevi…

POLJOPRIVREDA I DOMAĆINSTVO

Proizvodnja podnih gumenih podloga za štale. Izrada raznih gumenih delova za domaćinstvo, zaštite podne obloge, pune gume za kolica i kante za smeće, žardinjere…